Odblaskowe dzieciaki w powiecie wieluńskim
Ciekawą lekcję życia otrzymało w ramach projektu „Jestem widoczny – jestem bezpieczny” blisko dwa tysiące dzieci z powiatu wieluńskiego.
 

 
Tegoroczny projekt zakłada spotkania przedstawicieli Fundacji „Jestem widoczny – jestem bezpieczny” i Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu w szkołach podstawowych, podczas których młodzi ludzie dowiadują się jakie przepisy ruchu drogowego obowiązują w Polsce oraz jak być bezpiecznym pieszym.
Po części teoretycznej dzieci otrzymują kamizelki i elementy odblaskowe.
Tylko we wrześniu wręczono blisko 600 kamizelek uczniom klas I-III w szkołach podstawowych w Wieluniu (SP nr 4 i SP nr 5), Bieniądzicach, Gaszynie, Masłowicach, Sieńcu i Rychłocicach.
 
W spotkaniach edukacyjnych uczestniczyli wszyscy uczniowie powyższych szkół wraz z nauczycielami z uwagą słuchając zasad ruchu drogowego przedstawianych przez oficera prasowego KPP w Wieluniu st.asp. Waldemara Kozerę.
 
- Spotkania takie jak dzisiejsze jest bardzo potrzebne. Dzieci od najmłodszych lat dowiadują się jak bezpiecznie poruszać się w drodze do szkoły. Staramy się zachęcać dzieci do noszenia kamizelek na wycieczkach szkolnych, tak by były widoczne. Mamy dodatkowo tematykę związaną z bezpieczeństwem, dzieci poznają znaki drogowe, opowiadają o swojej drodze do szkoły, z kim przychodzą z kim wracają, jakie ulice mijają, poznajemy zasady przechodzenia na drugą stronę drogi. Tematyka ta jest dla nas bardzo ważnamówi wychowawczyni klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 4 w Wieluniu.
 

 
Bardzo ważnym elementem dialogu była informacja związana ze zmianą przepisów ruchu drogowego.
- Od 31 sierpnia 2014 roku zmieniły się przepisy w Prawie o ruchu drogowym dotyczące poruszania się osób poza terenem zabudowanym. W chwili obecnej każda osoba, która porusza się poza obszarem zabudowanym w miejscu, gdzie nie ma do tego przeznaczonego chodnika albo pobocza ma obowiązek nosić elementy odblaskowe. Dziś mówimy o tym dzieciom: każda kamizelka lub element odblaskowy może uratować życiewyjaśnia oficer prasowy KPP w Wieluniu st.asp. Waldemar Kozera.
 
- Projekt „Jestem widoczny – jestem bezpieczny” jest wydarzeniem, które wybrzmiewa szczególnie mocno na początku każdego roku szkolnego jako przypomnienie naszym najmłodszym o zasadach bezpieczeństwa na drogach, chodnikach i poboczach. Fundacja działając już ponad dwa lata edukuje uczniów szkół podstawowych, których wyposaża w kamizelki i elementy odblaskowe. Do dziś wręczyliśmy blisko 3 tysiące kamizelek odblaskowych w powiecie wieluńskim.
Martwi nas jednak zbyt lekkie podejście dorosłych do zagadnienia bezpieczeństwa dzieci. Dzięki wysiłkowi finansowemu partnerów fundacji, w tej edycji Urzędowi Gminy Wieluń i panu burmistrzowi Wielunia Januszowi Antczakowi, dzieciaki otrzymują „narzędzia” w postaci kamizelek. Rodzice jednak nie wykorzystują tej szansy akceptując ich brak w ekwipunku dziecka np. w drodze do i ze szkoły.
Dlatego Fundacja rozpoczęła wdrażanie drugiego ze swoich celów czyli reedukacji dorosłych. Rozpoczęliśmy spotkania z rodzicami w szkołach podstawowych przypominając i informując o obowiązujących zasadach i karach finansowych za ich nieprzestrzeganie
mówi Paulina Borkowska Prezeska Fundacji „Jestem widoczny – jestem bezpieczny”.
 
Nieprzestrzeganie przepisów, o których mowa grozi karą w wysokości od 20 do 500 zł. Opłaca się więc nosić odblaski!
PaB