Forum miejscem dialogu
Dwa dni 23 i 24 października 2014r. trwał aktywny dialog obywatelski podjęty w ramach I Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Wieluńskiego zainicjowanego przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Wieluniu, a zorganizowanego przy współpracy Starostwa Powiatowego w Wieluniu i Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego.
 
W ramach Forum zainicjowano spotkania reprezentantów samorządów z przedstawicielami 26 lokalnych, aktywnie działających w powiecie wieluńskim, organizacji pozarządowych.
 

 
Celem zjazdu ponad 60 osób była integracja środowiska pozarządowego oraz przedstawienie zasad obowiązujących we wzajemnych relacjach wszystkich obecnych podmiotów.
 
Otwarcia Forum dokonali: Starosta Wieluński Andrzej Stępień, Burmistrz Wielunia Janusz Antczak oraz gospodarz miejsca – Stowarzyszenia „Tacy Sami” w Wieluniu Waldemar Kluska. Dyskusję prowadzili eksperci środowiska działającego w obszarze społecznym, a wśród nich: Krystyna Fuerst (Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego), Łukasz Waszak i Anna Furmańska (Stowarzyszenie OPUS) oraz Henryk Dudek (Fundacja 2035).
Po wysłuchaniu prelekcji prowadzonej przez Łukasza Waszaka dotyczącej roli organizacji pozarządowych w życiu społecznym przyszedł czas na panel dyskusyjny, w trakcie którego wymieniano się informacjami o współpracy przedstawicieli NGO i samorządów.
Mocno wybrzmiały słowa wykładowcy, że: „Siłą organizacji są ludzie”, ale również apel Henryka Dudka o łączenie i uzupełnianie się organizacji reprezentujących ten sam problem zamiast walki i konkurowania ze sobą. „Nauczmy się słuchania, a ograniczmy mówienie” – mówił przedstawiciel Fundacji 2035.
 
W drugiej części dnia uczestnicy Forum wzięli udział w warsztatach tematycznych związanych z działalnością istniejącej Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz powołaną do życia 22 października Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wieluniu. Trenerzy przedstawili cele i zadania powyższych rad oraz odpowiedzieli na wszystkie pytania słuchaczy związane z działalnością organizacji prospołecznych.
 

 
Drugi dzień Forum przeznaczony był na autoprezentacje wszystkich organizacji obecnych na spotkaniu. „Cieszy nas duża aktywność osób, które dziś zaprezentowały działania swoich organizacji dzięki czemu wiemy kim jesteśmy i czym się zajmujemy. Taki cel przyświecał nam podczas organizowania I Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Wieluńskiego. Teraz czas na intensywne budowanie sieci organizacji działających dla społeczeństwa powiatu wieluńskiego i wspólne projekty” – mówi Paulina Borkowska Przewodnicząca Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wieluniu oraz Prezeska Fundacji „Jestem widoczny – jestem bezpieczny”.
 
Przedstawiciele organizacji, którzy byli obecni na Forum wyjeżdżali zadowoleni i pełni nadziei na kolejne tego typu wydarzenia.
PaB