Widzisz mnie? Bo ja ciebie NIE
W październiku 2014 r. blisko 800 uczniów z powiatu pajęczańskiego dołączyło do odblaskowej grupy kolegów otrzymując kamizelki i elementy odblaskowe w ramach projektu prowadzonego przez Fundację „Jestem widoczny – jestem bezpieczny”, które zostały ufundowane przez Cementownię Warta SA. z Trębaczewa.
 

 
Do wszystkich pięciu szkół podstawowych Gminy Działoszyn, których uczniowie otrzymali w poprzednich latach kamizelki odblaskowe dołączyła Szkoła Podstawowa nr 1 w Pajęcznie. Wszystkie dzieci uczące się w niej tj. 587 osób uczestniczyło w warsztatach edukacyjnych związanych z bezpieczeństwem na drodze oraz otrzymało kamizelki i elementy odblaskowe. Spotkania prowadzone były przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie: Tomasza Sikorę i Grzegorza Jeziaka oraz Paulinę Borkowską Prezesa Fundacji „Jestem widoczny – jestem bezpieczny”. Punktem kulminacyjnym spotkań w Pajęcznie było rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego pt. „Jestem widoczny – jestem bezpieczny”. Prace zgłoszone do oceny można oglądać na funpage’u fundacji (facebook.com/fundacjawidocznybezpieczny).
 
Cementownia Warta S.A. obejmując kilka lat wcześniej swoim patronatem dzieci z Gminy Działoszyn konsekwentnie wypełnia to zobowiązanie wobec 210 najmłodszych uczniów szkół podstawowych rozpoczynających naukę w pierwszych klasach. Na początku roku szkolnego fundacja przeprowadziła warsztaty edukacyjne dla pierwszoklasistów na zakończenie których wszyscy otrzymali kamizelki i zawieszki odblaskowe.
 

 
Nadrzędnym celem projektu „Jestem widoczny – jestem bezpieczny” jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie właściwego zachowania pieszego lub rowerzysty w ruchu drogowym. - Warsztaty edukacyjne w szkołach obejmują elementy związane z przepisami, ale nie tylko. W bardzo obrazowy sposób uzmysławiamy młodym ludziom, że idąc w ciemności bez odblasku nie są widoczne np. dla kierowcy pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka, który faktycznie na pytanie „Widzisz mnie?” odpowie „bo ja Ciebie NIE”mówi Paulina Borkowska.
 
Fundacja działa od 2012 r. wyposażając w kamizelki odblaskowe uczniów szkół podstawowych. Dotychczas wręczono ponad 4000 kamizelek i ponad 14000 elementów odblaskowych.
Dziękujemy naszym partnerom - firmom społecznie odpowiedzialnym, które partycypują w kosztach zakupu kamizelek i elementów odblaskowych – zwłaszcza Zarządowi Cementowni Warta S.A. za niezawodność i poważne podejście do tematu bezpieczeństwa na drogachmówi Paulina Borkowska Prezes Fundacji „Jestem widoczny – jestem bezpieczny”.
PaB