Mądrzy rodzice
W listopadzie 2014 roku Fundacja rozpoczęła projekt pt. „Mądrzy rodzice”, którego celem jest reedukacja związana z prawem o ruchu drogowym opiekunów dzieci uczących się w zaprzyjaźnionych szkołach podstawowych.
 

 
Spotkania odbyły się w ramach wywiadówek - spotkań z rodzicami w szkołach w Działoszynie. Rodzice chętnie wysłuchali krótkiej prelekcji na temat nowych przepisów Prawa o ruchu drogowym, które zaczęły obowiązywać od 1 września 2014 r.
 

 
Kolejne szkoły są zainteresowane takimi spotkaniami z przedstawicielami fundacji dlatego w roku 2015 zaplanowano ich dalszy ciąg w szkołach, których uczniowie otrzymali kamizelki odblaskowe. Działania to ma na celu przypomnienie rodzicom jak ważne jest poważne traktowanie kwestii bezpieczeństwa ich dzieci na drogach i zachęcanie ponad 4000 młodych ludzi do noszenia kamizelek odblaskowych.
PaB