Widoczny znaczy bezpieczny
 
Wszyscy uczniowie szkół podstawowych z gminy Działoszyn czyli 752 osoby, uczestniczyli we wrześniu br. w projekcie „Jestem widoczny – jestem bezpieczny” zorganizowanym przez Fundację „Jestem widoczny – jestem bezpieczny” wspieraną przez Komendę Powiatową Policji w Pajęcznie oraz Cementownię Warta S.A. głównego sponsora.
 
 
Nadrzędnym celem projektu jest edukacja dzieci i młodzieży w dziedzinie właściwego ich zachowania jako niechronionych uczestników ruchu drogowego. Podczas spotkań w szkołach wszystkie dzieci uczestniczyły w pogadankach na temat bezpieczeństwa prowadzonych przez policjantów przypominając sobie podstawowe zasady ruchu drogowego, ale także znajomość przepisów prawa drogowego dotyczących np. rowerzystów czy konieczności noszeni a elementów odblaskowych. Na zakończenie każdego spotkania dzieci otrzymały kamizelki i zawieszki odblaskowe, które z radością zakładały pozując do zdjęć i obiecując nosić codziennie.
 
- Podjęliśmy wyzwanie wypełnienia naszymi działaniami luki w programie nauczania komunikacyjnego, ponieważ tego typu zajęcia odbywają się w ramach tzw. godzin dodatkowych i nie zawsze starcza na nie czasu. Wierzymy, że bezpośredni kontakt dzieci z policjantem na spotkaniach to doskonały sposób pozyskania i utrzymania ich uwagi na dłużej. Fundacji zależy wyłącznie na efektywnych działaniach dlatego zwróciliśmy się do Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie o wsparcie projektu. Naszym zadaniem jest również dotarcie do sponsorów – firm społecznie odpowiedzialnych, które partycypują w kosztach zakupu kamizelek i elementów odblaskowych, dlatego szczególnie dziękujemy Zarządowi Cementowni Warta S.A. za zrozumienie i współpracę – mówi Paulina Borkowska Prezes Fundacji „Jestem widoczny – jestem bezpieczny”.
 
Projekt „Jestem widoczny – jestem bezpieczny” w gminie Działoszyn przebiegł pomyślnie również dzięki przychylności dyrektorów placówek oświatowych, którzy przystępowali do niego wierząc w realną możliwość zwiększenia bezpieczeństwa swoich podopiecznych.
Uważam, że takie spotkanie jest bardzo cenne zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Sądzę, że działalność fundacji, która rozpowszechnia tematy dotyczące bezpieczeństwa jest bardzo ważna i należy ją kontynuować. Możemy pozyskać nie tylko ciekawe zajęcia na temat bezpieczeństwa, ale przede wszystkim kamizelki, które będą dzieciom służyć - podsumowuje Katarzyna Ciura Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Działoszynie.Takich zajęć dotyczących realizacji zagadnień bezpieczeństwa powinno być jak najwięcej. Musimy dzieciom przypominać, by dbały o swoje bezpieczeństwo i tą wiedzę przekazywały rodzicom, młodszemu rodzeństwu – dodaje dyrektor Ciura.
 
Wszyscy dyrektorzy, ale również nauczyciele zadeklarowali pomoc w faktycznej realizacji celów fundacji głównie poprzez zachęcanie swoich podopiecznych do noszenia kamizelek odblaskowych. – Kamizelka poprawia widoczność, szczególnie w warunkach jesiennych, dlatego na pewno poprawi bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły i ze szkoły – mówi z przekonaniem Artur Buczkowski nauczyciel techniki i informatyki w Szkole Podstawowej w Działoszynie.
 
Spotkania przeprowadzono w następujących placówkach: Szkole Podstawowej w Trębaczewie, Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Działoszynie, Szkole Podstawowej w Szczytach oraz Szkole Podstawowej w Raciszynie przekazując obecnym na spotkaniach uczniom kamizelki i zawieszki odblaskowe. Założeniem projektu jest wyposażenie w kamizelki wszystkich dzieci w danej szkole dlatego przekazano również kamizelki dla dzieci nieobecnych tego dnia na zajęciach.
 
Wszystkie spotkania zostały zarejestrowane i już dziś zapraszamy do oglądania zdjęć na naszym profilu na Facebooku (facebook/fundacjawidocznybezpieczny). Filmy będą opublikowane również na stronie internetowej fundacji widoczny-bezpieczny.pl.
 
PaB