Fundacja członkiem
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 
Prezeska Fundacji „Jestem widoczny – jestem bezpieczny” Paulina Borkowska obok siedmiu innych osób reprezentujących organizacje pozarządowe z terenu powiatu wieluńskiego weszła 27 lutego 2013 roku w skład jednego z trzech pionów Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wieluniu.
W kompetencjach Rady znajduje się opiniowanie projektów strategii rozwoju powiatu, a w szczególności:
- opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy, współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,
- udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami Powiatu Wieluńskiego, a organizacjami pozarządowymi,
- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe.
Pierwsze spotkanie całej Rady przewidziane jest na połowę kwietnia 2013 roku.