Ryszard Rynkowski popar≥ dzia≥ania
Fundacji Jestem widoczny - jestem bezpieczny
 
Wywiad z Ryszardem Rynkowskim podczas koncertu gwiazdy w Wieluniu.